Photos: Kero Kero Bonito & Negative Gemini @ the Neptune

Kero Kero Bonito, & Negative Gemini @ the Paramount – 10/24/19
Photos by Simon Krane
Memory Lane Series, part 89

Kero Kero Bonito – photo by Simon Krane
Negative Gemini – photo by Simon Krane
Kero Kero Bonito – photos by Simon Krane
Negative Gemini – photos by Simon Krane
The Neptune Marquee